Legitimerade psykoterapeuterna
 anne-marie hartman och ingela melin

Vi arbetar i centrala Göteborg med psykoterapi,
handledning och utbildning på psykodynamisk grund.
Mer information om oss och kontaktuppgifter finns länkat till våra namn i det vita fältet.
Välkommen!